معرفی گروه

مهندسی عمران یکی از شاخه­های مهندسی حرفه­ای است که با طراحی، ساخت و نگهداری ساختمان­ها، سدها، کانال­ها، پل­ها و جاده­ها سر و کار دارد. از نظر قدمت، مهندسی عمران دومین شاخه مهندسی است و می­توان آن را به زیر شاخه­های سازه، خاک و پی، زلزله، مدیریت ساخت، حمل و نقل، راه و ترابری، مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی و نیز مهندسی محیط زیست تقسیم نمود.

گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعای قوچان در سال 1387 با شمار 13 دانشجوی ورودی روزانه در دوره کارشناسی مهندسی عمران آغاز بکار نمود و در سال 1391، دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش سازه را به مجموعه خود افزود. اکنون، با پذیرش حدود 60 دانشجوی دوره کارشناسی و حدود 15 دانشجوی کارشناسی ارشد در سال و  10 عضو هیئت علمی، فعالیت­های آموزشی و پژوهشی خود را دنبال می­کند

مدیر گروه