آزمایشگاه های آموزشی

لیست آزمایشگاه­ها و کارگاه­های مورد استفاده در ارائه دروس گروه مهندسی عمران به شرح زیر می­باشد:

  • آزمایشگاه فیزیک 1
  • آزمایشگاه فیزیک 2
  • کارگاه جوشکاری و تکنولوژی بازرسی جوش
  • کارگاه رسم فنی و نقشه کشی
  • آزمایشگاه مقاومت مصالح
  • آزمایشگاه­ مکانیک خاک
  • آزمایشگاه­ تکنولوژی بتن
  • آزمایشگاه­ مصالح ساختمانی
  • نقشه برداری